ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ТЕРАСИ

Изпълнение - паро-дренажна система, хидроизолация - ИзоМраз, допълнително цветен слой - керемидено червено, площ 15м2, гаранция 5год.

Изпълнение - паро-дренажна система, хидроизолация - ИзоМраз, допълнително цветен слой - гълъбово сиво , площ 90м2, гаранция 5год.

Изпълнение - паро-дренажна система, хидроизолация - ИзоМраз, площ 20м2, гаранция 5год.

Изпълнение - паро-дренажна система, хидроизолация - ИзоМраз, допълнително цветен слой - гълъбово сиво , площ 20м2, гаранция 5год.

Изпълнение - паро-дренажна система, хидроизолация - ИзоМраз, допълнително цветен слой - гълъбово сиво , площ 60м2, гаранция 5год.

Изпълнение - паро-дренажна система, хидроизолация - ИзоМраз, площ 270м2, гаранция 5год.

Изпълнение - паро-дренажна система, хидроизолация - ИзоМраз, допълнително цветен слой - гълъбово сиво , площ 110м2, гаранция 5год.

Изпълнение - паро-дренажна система, хидроизолация - ИзоМраз, допълнително цветен слой - гълъбово сиво и керемидено червено , площ 35м2, гаранция 5год.

Изпълнение - паро-дренажна система, хидроизолация - ИзоМраз, допълнително цветен слой - гълъбово сиво , площ 50м2, гаранция 5год.

Изпълнение - паро-дренажна система, хидроизолация - ИзоМраз, площ 15м2, гаранция 5год.

Изпълнение - паро-дренажна система, хидроизолация - ИзоМраз, площ 100м2, гаранция 5год.

Изпълнение - паро-дренажна система, хидроизолация - ИзоМраз, площ 70м2, гаранция 5год.

Изпълнение - паро-дренажна система, хидроизолация - ИзоМраз, площ 50м2, гаранция 5год.

Изпълнение - паро-дренажна система, хидроизолация - ИзоМраз, площ 35м2, гаранция 5год.

Изпълнение - паро-дренажна система, хидроизолация - ИзоМраз, допълнително цветен слой - гълъбово сиво и охра, площ 145м2, гаранция 5год.

Изпълнение - паро-дренажна система, хидроизолация - ИзоМраз, допълнително цветен слой - гълъбово сиво , площ 30м2, гаранция 5год.

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВНА ТЕРАСА

Изпълнение - паро-дренажна система, хидроизолация - ИзоМраз, площ 165м2, гаранция 5год.

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА КОЗИРКА

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ЛАМАРИНЕН ПОКРИВ

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА СПЕЦИФИЧНИ ОБЕКТИ

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ЦВЕТАРНИК

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ОСНОВИ

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПЛОСКИ ПОКРИВИ

0876 96 38 92
0876 93 03 62