Както добре знаем всички, нищо не е вечно, всяко нещо остарява,изхабява се и накрая се нуждае от ремонт. Обектите са подложени целогодишно на климатичните условия, което неизбежно води до амортизиране, не само на хидроизолацията, но и на бетоните конструкции и ламаринените обшивки. С течение на времето се получава слягане или потъване на цялата конструкция, което неизбежно води да появяване на цепнатини и фуги, на които трябва да се обърне специално внимание. Ако не се създаде здрава основа за новата хидроизолационна мембрана, тя няма да е надеждна и ще бъде компрометирана. Затова ние обръщаме много внимание на ремонтните дейности, за да ликвидираме всички възможни слаби места и да гарантираме спокойствието ви.

 

Нашите специалисти са установили, че без подходяща основа, каквато и изолация да се положи, тя няма да издържи. Всеки обект е уникален и специфичен, затова цените се договарят след оглед! Някои от ремонтните дейностите, които предлагаме са:

  •                   монтаж и демонтаж на гръмоотводна мрежа
  •                   монтаж и демонтаж на бордови обшивки
  •                   полагане на изравнителна замазка (където е необходимо)
  •                   полагане на холкер по цялата дължина на вътрешния борд
  •                   почистване, събиране и извозване на различни отпадъци от покривната площ (ако има такива)
  •                   полагане на специална гумена лента по всички видими фуги
  •             премахване на ФИЛЦА със специален ръкав (без прахово), и извозването му (по желание на клиента). 

 

Тези ремонтни дейности са необходими, за да можем да гарантираме надеждна хидроизолационна мембрана.

 

Тези допълнения не влизат в цената на хидроизолацията, защото са строго индивидуални за всеки обект, затова те са отделно звено, което се определя след оглед!

 

0876 96 38 92
0876 93 03 62