Хидроизолация на подложен бетон и основи

Обект – основи 300м2

Изпълнение – обмазна хидроизолация Изомакс

5 години гаранция

Обект: подложен бетон 900м2

Изпълнение – рулонна хидроизолация

5 години гаранция

Обект: подложен бетон и основи 3500м2

Изпълнение – обмазна хидроизолация Изомакс

5 години гаранция

Обект: основи на къща 150м2

Изпълнение – обмазна хидроизолация  Изомакс

5 години гаранция

Обект: основи на бизнес сграда 300м2

Изпълнение – обмазна хидроизолация Изомакс

5 години гаранция

Обект: основи 500м2

Изпълнение – рулонна хидроизолация  

5 години гаранция