Хидроизолация на плоски покриви

Обект: Плосък покрив 40 м2

Изпълнение: Обмазна хидроизолация Изомакс;

5 години гаранция !

Обект: Плосък покрив 50 м2;

Изпълнение: Обмазна хидроизолация Изомакс;

10 години гаранция !

Обект: Плосък покрив 120 м2;

Изпълнение: Обмазна хидроизолация Изомакс;

10 години гаранция !

Обект: Плосък покрив 200 м2;

Изпълнение: Обмазна хидроизолация Изомакс;

10 години гаранция !

Обект: Плосък покрив 300 м2;

Изпълнение: Обмазна хидроизолация Изомакс;

10 години гаранция !

Обект: Плосък покрив 400 м2;

Изпълнение: Обмазна хидроизолация Изомакс;

10 години гаранция !

Обект: Плосък покрив 4000 м2;

Изпълнение: Обмазна хидроизолация Изомакс;

5 години гаранция !

Обект: Плосък покрив 350 м2;

Изпълнение: Обмазна хидроизолация Изомакс;

10 години гаранция !

Обект: Плосък покрив 200 м2;

Изпълнение: Обмазна хидроизолация Изомакс;

10 години гаранция !

Обект: Плосък покрив 300 м2;

Изпълнение: Обмазна хидроизолация Изомакс;

10 години гаранция !

Обект: Плосък покрив 160 м2;

Изпълнение: Обмазна хидроизолация Изомакс;

10 години гаранция !

Обект: Плосък покрив 240 м2;

Изпълнение: Обмазна хидроизолация Изомакс;

10 години гаранция !

Обект: Плосък покрив 340 м2;

Изпълнение: Обмазна хидроизолация Изомакс;

5 години гаранция !

Обект: Плосък покрив 400 м2;

Изпълнение: Обмазна хидроизолация Изомакс;

5 години гаранция !

Обект: Плосък покрив 280 м2;

Изпълнение: Обмазна хидроизолация Изомакс;

10 години гаранция !

Обект: Плосък покрив 50 м2;

Изпълнение: Обмазна хидроизолация Изомакс;

10 години гаранция !

Обект: Плосък покрив 110 м2;

Изпълнение: Обмазна хидроизолация Изомакс;

5 години гаранция !

Обект: Плосък покрив 80 м2;

Изпълнение: Обмазна хидроизолация Изомакс;

10 години гаранция !

Обект: Плосък покрив 400 м2;

Изпълнение: Обмазна хидроизолация Изомакс;

5 години гаранция !

Обект: Плосък покрив 150 м2;

Изпълнение: Обмазна хидроизолация Изомакс;

10 години гаранция !

Обект: Плосък покрив 70 м2;

Изпълнение: Двутипна хидроизолация 

10 години гаранция !